Horizontální značkovač silnic HZS-1

Dopravní značení nejsou jen svislé dopravní značky ale i vodorovné. Narozdíl od svislých značek, které stačí přišroubovat na sloupek nevo kamkoliv jinam dle možností, vodorovné značení je potřeba nanést přímo na vozovku. K tomuto účelu se používají speciální samojízdná zařízení.

Silniční stroje a zařízení, n.p. v Nové Pace vyráběl Horizontální značkovač silnic HZS-1. Značkovací zařízení je upevněno na podvozku, který má svařovanou konstrukci a skládá se z motoru Škoda 1000MB, převodové skříně a redukční skříně. Vlastní značkovač tvoří kompresor, zásobníky vzduchu, zásobníky barev a ředidla, rozvody vzduchu a barvy, automatické a ruční pistole, stírací talíře, dělič, ovládací panel značkovače a naváděcí rám.

Technické parametry:

délka v přepravní poloze      5400 mm

délka v pracovní poloze        7200 mm

výška                                        1800 mm

šířka                                         1550 mm

pracovní rychlost                    3 - 12 km/h

přepravní rychlost                   24,5 km/h

Pracujeme na tom, abychom toto jistě velmi zajímavé vozidlo, které doposud leckde slouží, získali do našich sbírek. Pokud víte o nějakém "volném", dejte nám, prosím, vědět.

 

Několik fotografií z provozu: 


Naše cíle a záměry

Vyhledávání a uchovávání památek z oblasti policejních a dalších bezpečnostních sborů působících na území Československa nebo československých (českých) sborů při jejich působení v zahraničí.

PHS o.s. se nyní rozvíjí především v sekci dopravní techniky, která je zaměřená zejména na dopravní techniku sborů (především automobily a další dopravní prostředky včetně všech jejich součástí)

Shromažďujeme informace a autentické dobové materiály jako fotografie, výkresovou dokumentaci, prospekty, protokoly, zápisy, svodky apod. k historické i současné dopravní technice používané následujícími složkami:

• Bankovní policie

• Celní správa

• Hradní policie

• Hradní stráž

• Hraniční policie

• Inspekce veřejného pořádku

• Městské a obecní policie

• Pohraniční stráž

• Policie České republiky

• Sbor nápravné výchovy

• Sbor ozbrojené ochrany železnic

• Sbor ozbrojené ochrany letišť

• Státní plavební správa

• Tanková a automobilní inspekce

• U.S.Army Military Police - na území Československa

• Veřejná bezpečnost

• Vězeňská služba

• Vnitřní stráž

• Vojenská automobilní inspekce (Военная автомобильная инспекция) - na území Československa

• Vojenská policie

• Vojska Ministerstva vnitra

• Železniční policie

 

Hledáme

Pokud vlastníte jakékoliv fotografie nebo i jiné materiály vztahující se k automobilům, motocyklům a další technice používané u bezpečnostních sborů a jste ochotni se o tyto podělit, budeme za ně velmi rádi.

Materiály uvítáme v jakékoliv podobě, ať již papírové nebo elektronické. Nejcennější jsou dobové fotografie, ale zajímají nás i dobové výstřižky z tisku, nebo vzpomínky pamětníků. Pokud se svých materiálů nechcete vzdát, budeme rádi i za jejich zapůjčení a po oskenování vám je samozřejmě vrátíme. Hledáme i platné/neplatné doklady k vozidlům prokazující, že jejich prvním uživatelem byl některý z uvedených sborů.

Jste-li majitelem "živého" originálu nebo repliky vozidla, kontaktujte nás, prosím, rádi se s vámi dohodneme na jeho vyfotografování.

Jestliže máte "nepotřebné" dobové artefakty, ať již části uniforem, výstroj nebo díly vozidel (majáky, světla STOP, radiostanice...), i nefunkční, nabídněte nám je.